2019
 
   
   
   Amorgos - Grekland
   utvecklings och mindfullness resa
13 - 23 april
   BodySense M1
   Psykosomatisk integrering  Modul 1 
17 - 19 maj
   BodySense M2
   Psykosomatisk integrering  Modul 2 
14 - 16 juni
   BodySense M3
   Psykosomatisk integrering  Modul 3
23 -25 augusti
   BodySense M4
   Psykosomatisk integrering  Modul 4
4 - 6 oktober
   BodySense M5
   Psykosomatisk integrering  Modul 5
6 - 8 december
   
   
                                     2020
 
   
   
   BodySense M6
   Psykosomatisk integrering  Modul 6
14-16 februari